c Passeriformes

HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Passeriformes

BACK

Aegithalidae / Aegithalos caudatus / Mlynárka dlhochvostá


SK, Vlachy, 2010-4-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2010-10-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2010-10-10

SK, Závod, 2011-5-10

SK, Sekule, 2013-10-20

SK, Sekule, 2013-10-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-3-22

SK, Chľaba, 2012-6-7

SK, Chľaba, 2012-6-7

SK, Chľaba, 2012-6-7

SK, Chľaba, 2012-6-7

BACK


Alaudidae / Alauda arvensis / Škovránok poľný


SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-25

BACK


Alaudidae / Galerida cristata / Pipíška chochlatá


SK, Skalica, 2013-3-5

SK, Skalica, 2013-3-5

SK, Skalica, 2013-3-5

BACK


Alaudidae / Lullula arborea / Škovránok stromový


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-24

BACK


Certhiidae / Certhia brachydactyla / Kôrovník krátkoprstý


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-24

BACK


Certhiidae / Certhia familliaris / Kôrovník dlhoprstý


SK, Sekule, 2019-1-19

SK, Sekule, 2019-1-19

SK, Sekule, 2010-10-13

BACK


Cinclidae / Cinclus cinclus / Vodnár potočný


SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

BACK


Corvidae / Corvus corax / Krkavec čierny


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-18

BACK


Corvidae / Corvus frugilegus / Havran čierny


SK, Skalica, 2011-2-21

SK, Skalica, 2011-2-21

SK, Skalica, 2011-2-21

SK, Skalica, 2011-2-21

SK, Skalica, 2011-2-21

BACK


Corvidae / Garrulus glandarius / Sojka obyčajná


SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-6

SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-20

SK, Sekule, 2015-11-5

SK, Sekule, 2015-11-5

SK, Sekule, 2016-5-29

SK, Sekule, 2013-1-12

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

BACK


Corvidae / Nucifraga caryocatactes / Orešnica perlavá


SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

SK, Vysoké Tatry, 2017-10-13

BACK


Corvidae / Pica pica / Straka obyčajná


SK, Ždiar, 2016-11-22

SK, Ždiar, 2016-11-22

SK, Ždiar, 2016-11-22

SK, Ždiar, 2016-11-22

SK, Sekule, 2011-2-24

SK, Pezinok, 2012-9-15

SK, Pezinok, 2012-9-15

BACK


Emberizidae / Emberiza calandra / Strnádka lúčna


SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-6-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-6-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-6-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-6-6

BACK


Emberizidae / Emberiza citrinella / Strnádka obyčajná


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Sekule, 2013-1-19

SK, Sekule, 2013-1-19

SK, Sekule, 2013-1-19

SK, Sekule, 2013-1-19

SK, Sekule, 2013-1-19

SK, Orlov, 2017-8-2

BACK


Emberizidae / Emberiza schoeniclus / Strnádka trstinová


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-1

SK, Sekule, 2010-11-14

SK, Sekule, 2010-11-14

SK, Sekule, 2010-11-14

SK, Sekule, 2011-2-25

SK, Sekule, 2011-2-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Sekule, 2012-4-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-19

BACK


Fringillidae / Carduelis cannabina / Stehlík konôpka


SK, Sekule, 2010-4-17

SK, Sekule, 2010-4-17

SK, Sekule, 2014-4-1

SK, Sekule, 2010-4-8

SK, Sekule, 2013-4-16

SK, Sekule, 2013-4-29

SK, Sekule, 2014-6-18

SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Sekule, 2015-4-19

BACK


Fringillidae / Carduelis carduelis / Stehlík obyčajný


SK, Sekule, 2009-2-19

SK, Sekule, 2010-1-20

SK, Sekule, 2010-1-20

SK, Sekule, 2010-11-13

SK, Sekule, 2010-11-13

SK, Sekule, 2010-11-14

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2012-3-4

SK, Závod, 2012-8-24

SK, Závod, 2012-8-24

SK, Sekule, 2013-4-8

SK, Sekule, 2013-5-23

SK, Sekule, 2013-5-23

BACK


Fringillidae / Carduelis chloris / Zelienka obyčajná


SK, Sekule, 2014-6-18

SK, Sekule, 2014-6-18

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2017-6-15

SK, Sekule, 2017-6-15

SK, Sekule, 2018-2-11

SK, Sekule, 2011-4-10

SK, Sekule, 2011-4-10

SK, Sekule, 2011-4-10

SK, Sekule, 2011-5-8

SK, Sekule, 2011-5-8

SK, Sekule, 2011-5-8

BACK


Fringillidae / Carduelis spinus / Stehlík čížik


SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2011-3-4

SK, Sekule, 2011-3-4

SK, Sekule, 2011-3-4

SK, Sekule, 2011-3-4

SK, Sekule, 2011-3-5

SK, Sekule, 2011-3-9

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2013-4-8

BACK


Fringillidae / Carpodacus erythrinus / Červenák karmínový


SK, Pribylina, 2017-5-22

SK, Pribylina, 2017-5-21

SK, Pribylina, 2017-5-21

BACK


Fringillidae / Coccothraustes coccothraustes / Glezg obyčajný


SK, Sekule, 2014-12-31

SK, Sekule, 2014-12-31

SK, Sekule, 2011-2-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Malý Kiarov, 2010-5-23

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-12-20

SK, Sekule, 2012-12-20

SK, Sekule, 2012-12-20

BACK


Fringillidae / Fringilla coelebs / Pinka obyčajná


SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Sekule, 2014-12-31

SK, Sekule, 2014-12-31

SK, Sekule, 2010-12-16

SK, Sekule, 2011-2-4

SK, Sekule, 2011-2-4

SK, Sekule, 2019-2-28

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2013-4-7

SK, Sekule, 2013-4-7

BACK


Fringillidae / Fringilla montifringilla / Pinka severská


SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2010-12-2

SK, Sekule, 2011-2-9

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Sekule, 2014-12-31

SK, Sekule, 2014-12-31

BACK


Fringillidae / Loxia curvirostra / Krivonos smrekový


SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Ždiar, 2013-12-22

SK, Ždiar, 2013-12-20

SK, Ždiar, 2013-12-20

SK, Dolný Kubín, 2016-4-21

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

SK, Závadka nad Hronom, 2020-10-3

BACK


Fringillidae / Pyrrhula pyrrhula / Hýľ obyčajný


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-2-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-22

SK, Dolný Kubín, 2016-4-21

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-24

SK, Orlov, 2017-8-4

SK, Orlov, 2017-8-4

SK, Orlov, 2017-8-4

BACK


Fringillidae / Serinus serinus / Kanárik poľný


SK, Sekule, 2013-6-23

SK, Sekule, 2013-6-23

SK, Sekule, 2010-5-1

SK, Sekule, 2010-7-13

SK, Sekule, 2011-4-7

SK, Sekule, 2011-4-7

SK, Sekule, 2017-4-4

SK, Sekule, 2017-4-4

SK, Sekule, 2013-4-9

SK, Sekule, 2013-4-8

SK, Sekule, 2013-4-8

SK, Sekule, 2013-4-9

BACK


Hirundinidae / Delichon urbica / Belorítka domová


SK, Sekule, 2020-8-25

SK, Sekule, 2020-8-25

BACK


Hirundinidae / Hirundo rustica / Lastovička obyčajná


SK, Sekule, 2015-4-19

SK, Sekule, 2015-4-19

SK, Sekule, 2015-4-20

SK, Sekule, 2015-4-19

SK, Sekule, 2015-4-19

SK, Sekule, 2015-4-20

SK, Sekule, 2013-6-1

SK, Sekule, 2013-6-1

SK, Sekule, 2013-6-1

SK, Sekule, 2011-6-4

SK, Sekule, 2014-5-19

SK, Orlov, 2013-8-4

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-25

SK, Sekule, 2020-6-4

SK, Sekule, 2020-6-4

SK, Sekule, 2020-6-4

BACK


Hirundinidae / Riparia riparia / Brehuľa hnedá


A, Oberweiden, 2009-7-4

A, Oberweiden, 2009-7-4

A, Oberweiden, 2009-7-4

BACK


Laniidae / Lanius collurio / Strakoš obyčajný


SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Gemerský Jablonec, 2015-5-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-2

SK, Závod, 2013-8-18

SK, Závod, 2013-8-18

BACK


Laniidae / Lanius excubitor / Strakoš veľký


SK, Sekule, 2011-2-24

SK, Sekule, 2011-2-26

SK, Sekule, 2013-1-25

BACK


Motacillidae / Anthus campestris / Ľabtuška poľná


SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

SK, Vinica, 2017-6-25

BACK


Motacillidae / Anthus spinoletta / Ľabtuška vrchovská


SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

BACK


Motacillidae / Anthus trivialis / Ľabtuška hôrna


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Dolný Kubín, 2016-5-22

SK, Dolný Kubín, 2016-5-22

SK, Dolný Kubín, 2016-5-22

SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

BACK


Motacillidae / Motacilla alba / Trasochvost biely


SK, Sekule, 2009-4-8

SK, Sekule, 2009-4-8

SK, Sekule, 2014-3-14

SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-2

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Sekule, 2011-3-31

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Lučenec, 2015-8-4

SK, Chmelová, 2013-8-1

BACK


Motacillidae / Motacilla cinerea / Trasochvost horský


SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Tatranská Javorina, 2014-6-8

SK, Runina, 2010-7-5

SK, Runina, 2010-7-5

SK, Runina, 2010-7-5

SK, Runina, 2012-7-28

SK, Runina, 2012-7-28

SK, Runina, 2012-7-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-29

BACK


Motacillidae / Motacilla flava / Trasochvost žltý


SK, Sekule, 2011-3-29

SK, Sekule, 2010-8-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-1

SK, Sekule, 2011-8-2

SK, Sekule, 2011-8-2

SK, Chmelová, 2013-8-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

SK, Lučenec, 2015-8-4

BACK


Muscicapidae / Erithacus rubecula / Červienka obyčajná


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-11-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-10-22

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Sekule, 2017-6-15

SK, Sekule, 2017-6-15

BACK


Muscicapidae / Ficedula albicollis / Muchárik bielokrký


SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

BACK


Muscicapidae / Luscinia megarhynchos / Slávik obyčajný


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

BACK


Muscicapidae / Luscinia svecica / Slávik modrák


SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Sekule, 2012-4-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-7-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

BACK


Muscicapidae / Muscicapa striata / Muchár sivý


SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Závod, 2013-8-18

SK, Závod, 2013-8-18

BACK


Muscicapidae / Phoenicurus ochruros / Žltochvost domový


SK, Sekule, 2015-4-20

SK, Sekule, 2015-4-20

SK, Sekule, 2015-4-20

SK, Sekule, 2010-3-30

SK, Sekule, 2009-10-19

SK, Sekule, 2009-10-19

SK, Sekule, 2010-3-30

SK, Sekule, 2010-4-21

SK, Sekule, 2010-4-17

SK, Sekule, 2015-6-10

SK, Sekule, 2011-4-10

SK, Sekule, 2011-4-17

SK, Sekule, 2011-5-29

SK, Sekule, 2011-5-29

SK, Vysoké Tatry, Tatranská Polianka, 2012-7-20

BACK


Muscicapidae / Phoenicurus phoenicurus / Žltochvost hôrny


SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Sekule, 2016-4-13

BACK


Muscicapidae / Saxicola rubetra / Pŕhľaviar červenkastý


SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plavecký Mikuláš, 2020-5-30

SK, Plaveč, 2016-8-7

SK, Plaveč, 2016-8-7

BACK


Muscicapidae / Saxicola torquata (Saxicola rubicola) / Pŕhľaviar čiernohlavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Pleš, 2015-5-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-26

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-26

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-26

SK, Chmelová, 2013-8-1

SK, Chmelová, 2013-8-1

BACK


Oriolidae / Oriolus oriolus / Vlha obyčajná


SK, Sekule, 2014-5-24

SK, Sekule, 2014-5-24

BACK


Paradoxornithidae (Timallidae) / Panurus biarmicus / Fúzatka trstinová


SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Kiarov, 2015-7-12

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

BACK


Paridae / Parus ater / Sýkorka uhliarka


SK, Ždiar, 2014-4-3

SK, Sekule, 2018-2-11

SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2010-12-16

SK, Sekule, 2010-12-30

SK, Sekule, 2010-12-30

SK, Sekule, 2011-1-29

SK, Ždiar, 2013-12-22

SK, Ždiar, 2013-12-22

BACK


Paridae / Parus caeruleus / Sýkorka belasá


SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Sekule, 2015-11-5

SK, Sekule, 2010-10-10

SK, Sekule, 2010-10-10

SK, Sekule, 2010-12-10

SK, Sekule, 2016-10-23

SK, Sekule, 2016-10-24

SK, Sekule, 2016-10-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-11-1

SK, Sekule, 2011-2-9

SK, Pezinok, 2012-9-8

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2018-2-11

BACK


Paridae / Parus cristatus / Sýkorka chochlatá


SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

SK, Sekule, 2018-2-11

BACK


Paridae / Parus major / Sýkorka veľká


SK, Pezinok, 2012-9-8

SK, Pezinok, 2012-9-15

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-12-20

SK, Sekule, 2015-6-10

SK, Sekule, 2014-1-25

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Dolný Kubín, 2017-9-29

BACK


Paridae / Parus montanus / Sýkorka čiernohlavá


SK, Ždiar, 2015-3-7

SK, Ždiar, 2015-3-7

SK, Ždiar, 2015-3-7

SK, Ždiar, 2015-3-7

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2013-12-21

SK, Plevník-Drienové, 2012-6-19

SK, Plevník-Drienové, 2012-6-19

SK, Skalica, 2013-2-18

SK, Skalica, 2013-2-18

SK, Orlov, 2017-8-3

BACK


Paridae / Parus palustris (Poecile palustris) / Sýkorka hôrna


SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2015-4-10

SK, Sekule, 2017-3-12

SK, Sekule, 2010-11-14

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2011-3-2

SK, Sekule, 2011-3-2

SK, Sekule, 2011-3-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-11-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-11-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-11-1

BACK


Passeridae / Passer domesticus / Vrabec domový


SK, Sekule, 2014-4-28

SK, Sekule, 2014-4-28

SK, Sekule, 2014-4-28

SK, Sekule, 2015-4-19

SK, Sekule, 2010-1-16

SK, Sekule, 2011-1-29

SK, Sekule, 2014-6-18

SK, Sekule, 2014-6-18

SK, Sekule, 2013-5-26

SK, Sekule, 2010-5-2

SK, Sekule, 2015-6-26

SK, Sekule, 2013-4-22

SK, Sekule, 2011-4-10

SK, Sekule, 2014-4-28

SK, Sekule, 2014-4-28

BACK


Passeridae / Passer montanus / Vrabec poľný


SK, Sekule, 2010-4-10

SK, Sekule, 2010-4-10

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-10-1

SK, Sekule, 2010-5-2

SK, Sekule, 2010-5-15

SK, Sekule, 2010-10-27

SK, Sekule, 2015-6-18

SK, Sekule, 2011-1-29

SK, Sekule, 2011-5-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-11-11

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2012-2-21

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

BACK


Prunellidae / Prunella collaris / Vrchárka červenkastá


SK, Terchová, Veľký Rozsutec, 2009-10-3

SK, Terchová, Veľký Rozsutec, 2009-10-3

SK, Terchová, Veľký Rozsutec, 2009-10-3

SK, Zuberec, Roháče, 2015-10-10

SK, Zuberec, Roháče, 2015-10-10

SK, Zuberec, Roháče, 2015-10-10

SK, Zuberec, Roháče, 2015-10-10

BACK


Prunellidae / Prunella modularis / Vrchárka modrá


SK, Sekule, 2010-10-9

SK, Sekule, 2011-10-17

SK, Sekule, 2011-10-17

SK, Sekule, 2011-10-17

SK, Sekule, 2011-10-17

SK, Sekule, 2011-10-17

SK, Vršatské Podhradie, 2013-10-4

SK, Vršatské Podhradie, 2013-10-4

SK, Sekule, 2013-4-8

SK, Orlov, 2017-8-4

SK, Orlov, 2017-8-3

SK, Moravský Svätý Ján, 2012-3-22

BACK


Remizidae / Remiz pendulinus / Kúdelníčka lužná


SK, Trnava, 2010-4-9

SK, Trnava, 2010-4-9

SK, Sekule, Mláky, 2009-4-28

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

BACK


Sittidae / Sitta europaea / Brhlík obyčajný


SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2010-10-23

SK, Sekule, 2010-10-27

SK, Pezinok, 2012-9-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-19

SK, Sekule, 2010-11-11

SK, Sekule, 2010-12-4

SK, Pezinok, 2012-9-8

SK, Pezinok, 2012-9-8

SK, Pezinok, 2012-9-8

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

BACK


Sturnidae / Sturnus vulgaris / Škorec obyčajný


SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2014-5-25

SK, Sekule, 2013-6-1

SK, Sekule, 2011-4-22

SK, Sekule, 2010-7-13

SK, Sekule, 2011-3-12

SK, Sekule, 2011-2-25

SK, Sekule, 2015-7-28

BACK


Sylviidae / Acrocephalus arundinaceus / Trsteniarik veľký


SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-9-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-9-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-9-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-9-9

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-8-12

BACK


Sylviidae / Acrocephalus melanopogon / Trsteniarik tamariškový


SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

SK, Kiarov, 2016-6-24

BACK


Sylviidae / Acrocephalus palustris / Trsteniarik obyčajný


SK, Sekule, 2010-6-5

SK, Sekule, 2010-6-5

SK, Sekule, 2010-6-5

SK, Sekule, 2010-6-5

SK, Sekule, 2010-6-5

BACK


Sylviidae / Acrocephalus scirpaceus / Trsteniarik bahenný


SK, Kiarov, 2016-6-25

SK, Kiarov, 2016-6-25

SK, Kiarov, 2016-6-25

SK, Lučenec, 2016-9-13

SK, Lučenec, 2016-9-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-5-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-6-8

BACK


Sylviidae / Acrocephalus schoenobaenus / Trsteniarik malý


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-6-30

SK, Sekule, 2010-9-6

SK, Sekule, 2010-9-6

SK, Závod, 2013-8-18

SK, Sekule, 2011-8-5

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2011-8-31

BACK


Sylviidae / Hippolais icterina / Sedmohlások obyčajný


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-5-18

BACK


Sylviidae / Locustella fluviatilis / Svrčiak riečny


SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

SK, Kiarov, 2016-5-7

BACK


Sylviidae / Locustella luscinoides / Svrčiak slávikovitý


SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-7-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-7-26

SK, Závod, 2015-5-11

SK, Závod, 2015-5-11

BACK


Sylviidae / Locustella naevia / Svrčiak zelenkavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-30

BACK


Sylviidae / Phylloscopus collybita / Kolibkárik čipčavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-27

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-9-26

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-3

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-9-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2013-9-20

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Dolný Kubín, 2017-5-30

SK, Dolný Kubín, 2017-5-30

SK, Dolný Kubín, 2017-5-30

BACK


Sylviidae / Phylloscopus sibilatrix / Kolibkárik sykavý


SK, Studienka, 2020-6-7

SK, Studienka, 2020-6-7

SK, Studienka, 2020-6-7

SK, Studienka, 2020-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

SK, Ždiar, Belianske Tatry, 2014-6-7

BACK


Sylviidae / Phylloscopus trochilus / Kolibkárik spevavý


SK, Závod, 2010-6-4

SK, Závod, 2010-6-4

SK, Závod, 2010-6-4

SK, Závod, 2010-6-4

SK, Závod, 2010-6-4

SK, Závod, 2010-6-4

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Sekule, 2017-4-4

SK, Ľubovnianske kúpele, 2013-8-2

SK, Ľubovnianske kúpele, 2013-8-2

SK, Ždiar, 2014-6-8

SK, Ždiar, 2014-6-8

BACK


Sylviidae / Regulus ignicapillus / Králik ohnivohlavý


SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

SK, Dolný Kubín, 2016-5-22

SK, Dolný Kubín, 2016-5-23

BACK


Sylviidae / Regulus regulus / Králik zlatohlavý


SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

SK, Dolný Kubín, 2016-11-23

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Sekule, 2016-10-26

SK, Ždiar, 2015-3-9

SK, Ždiar, 2015-3-9

CZ, Ostravice, 2010-10-2

CZ, Ostravice, 2010-10-2

BACK


Sylviidae / Sylvia atricapilla / Penica čiernohlavá


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2010-10-10

SK, Sekule, 2016-5-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-8-6

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-18

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-4-27

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Orlov, 2017-8-2

SK, Orlov, 2017-8-2

SK, Sekule, 2014-5-23

SK, Sekule, 2014-5-23

SK, Sekule, 2014-5-23

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

SK, Dolný Kubín, 2017-5-29

BACK


Sylviidae / Sylvia borin / Penica slávikovitá


SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Ľubovnianske kúpele, 2013-8-2

SK, Ľubovnianske kúpele, 2013-8-2

SK, Pribylina, 2017-5-22

SK, Pribylina, 2017-5-22

SK, Pribylina, 2017-5-22

BACK


Sylviidae / Sylvia communis / Penica obyčajná


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-4

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-4

SK, Starina, Smolnik, 2014-7-15

SK, Starina, Smolnik, 2014-7-15

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Vlachy, 2011-8-17

SK, Ždiar, 2014-6-8

SK, Kalná Roztoka, 2012-8-1

SK, Kalná Roztoka, 2012-8-1

SK, Ždiar, 2014-6-8

SK, Orlov, 2017-8-4

SK, Orlov, 2017-8-4

BACK


Sylviidae / Sylvia curruca / Penica popolavá


SK, Sekule, 2010-9-22

SK, Sekule, 2010-9-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-5-2

SK, Moravský Sv. Ján, 2012-5-2

BACK


Sylviidae / Sylvia nisoria / Penica jarabá


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-5-31

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

SK, Dobrohošť, 2012-6-8

BACK


Troglodytidae / Troglodytes troglodytes / Oriešok obyčajný


SK, Moravský Sv. Ján, 2016-10-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-10-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-10-1

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-24

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-22

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-2-22

SK, Sekule, 2010-10-7

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Sekule, 2012-10-31

SK, Sekule, 2013-10-14

BACK


Turdidae / Turdus merula / Drozd čierny


SK, Sekule, 2011-4-7

SK, Sekule, 2011-4-7

SK, Sekule, 2011-4-7

SK, Sekule, 2011-5-22

SK, Sekule, 2011-5-22

SK, Sekule, 2011-5-22

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Sekule, 2013-1-12

SK, Sekule, 2013-1-25

SK, Sekule, 2013-1-26

SK, Sekule, 2013-1-26

SK, Sekule, 2013-6-1

BACK


Turdidae / Turdus philomelos / Drozd plavý


SK, Sekule, 2013-5-23

SK, Sekule, 2013-5-23

SK, Sekule, 2013-5-23

SK, Sekule, 2013-5-23

SK, Bratislava, 2012-3-21

SK, Sekule, 2010-4-25

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-4-7

SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Sekule, 2014-6-17

SK, Snina, 2015-7-19

BACK


Turdidae / Turdus pilaris / Drozd čvikotavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-12

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-1-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Sekule, 2012-11-15

SK, Sekule, 2012-11-15

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-11-29

BACK


Turdidae / Turdus torquatus / Drozd kolohrivec


SK, Ždiar, 2014-6-9

SK, Ždiar, 2014-6-9

BACK


Turdidae / Turdus viscivorus / Drozd trskotavý


SK, Moravský Sv. Ján, 2010-4-30

BACK© 2009 Ivan Motlík