HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Piciformes

BACK

Picidae / Dendrocopos leucotos / Ďateľ bielochrbtý


SK, Pezinok, 2015-2-3

SK, Pezinok, 2015-2-3

SK, Pezinok, 2015-2-3

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-13

SK, Pezinok, 2015-2-13

SK, Pezinok, 2011-11-26

SK, Pezinok, 2012-1-25

BACK


Picidae / Dendrocopos major / Ďateľ veľký


SK, Sekule, 2013-1-25

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-27

SK, Sekule, 2010-11-27

SK, Sekule, 2011-12-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-21

SK, Sekule, 2012-2-8

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Sekule, 2017-8-18

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Pezinok, 2012-10-11

SK, Sekule, 2012-12-30

SK, Sekule, 2016-10-24

SK, Sekule, 2016-10-24

SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2013-6-1

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

BACK


Picidae / Dendrocopos medius / Ďateľ prostredný


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-12-27

SK, Pezinok, 2015-2-13

SK, Moravský Sv. Ján, 2016-1-20

SK, Sekule, 2010-11-30

SK, Sekule, 2011-3-2

SK, Pezinok, 2011-11-26

SK, Sekule, 2011-12-13

SK, Pezinok, 2012-2-3

SK, Pezinok, 2012-2-3

SK, Chľaba, 2012-6-6

SK, Pezinok, 2012-10-22

SK, Pezinok, 2012-10-22

BACK


Picidae / Dendrocopos minor / Ďateľ malý


SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-23

SK, Moravský Sv. Ján, 2015-4-23

BACK


Picidae / Dendrocopos syriacus / Ďateľ hnedkavý


SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2012-8-30

SK, Sekule, 2012-8-30

SK, Sekule, 2012-8-30

SK, Sekule, 2012-8-30

SK, Sekule, 2012-8-30

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

SK, Sekule, 2015-7-28

BACK


Picidae / Dryocopus martius / Tesár čierny


SK, Pezinok, 2012-1-25

SK, Pezinok, 2012-1-25

SK, Pezinok, 2012-1-25

SK, Kuchyňa, 2017-6-8

BACK


Picidae / Jynx torquilla / Krutihlav hnedý


SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Moravský Sv. Ján, 2014-4-30

SK, Šaštín-Stráže, 2015-5-16

SK, Sekule, 2011-5-9

SK, Sekule, 2010-5-31

SK, Sekule, 2011-5-9

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

SK, Chľaba, 2012-4-29

BACK


Picidae / Picoides tridactylus / Ďatlík trojprstý


SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Jasenová, 2018-4-20

SK, Jasenová, 2018-4-20

BACK


Picidae / Picus canus / Žlna sivá


SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-6

SK, Pezinok, 2015-2-6

SK, Pezinok, 2015-2-7

SK, Pezinok, 2015-2-6

SK, Pezinok, 2012-2-3

SK, Pezinok, 2012-2-3

BACK


Picidae / Picus viridis / Žlna zelená


SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2016-10-31

SK, Sekule, 2016-10-31

CZ, Osvětimany, 2013-12-1

CZ, Osvětimany, 2013-12-1

SK, Radzovce, 2015-5-29

SK, Kolonica, 2016-7-12

SK, Kolonica, 2016-7-12

SK, Kolonica, 2016-7-12

BACK© 2009 Ivan Motlík